Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.11% (13 lượt)
01
   0.85% (10 lượt)
02
   0.77% (9 lượt)
03
   1.71% (20 lượt)
04
   1.28% (15 lượt)
05
   1.20% (14 lượt)
06
   0.77% (9 lượt)
07
   0.68% (8 lượt)
08
   1.45% (17 lượt)
09
   0.60% (7 lượt)
10
   1.03% (12 lượt)
11
   1.37% (16 lượt)
12
   0.60% (7 lượt)
13
   1.03% (12 lượt)
14
   0.60% (7 lượt)
15
   1.11% (13 lượt)
16
   1.20% (14 lượt)
17
   0.77% (9 lượt)
18
   0.68% (8 lượt)
19
   1.54% (18 lượt)
20
   0.85% (10 lượt)
21
   0.85% (10 lượt)
22
   0.94% (11 lượt)
23
   1.11% (13 lượt)
24
   0.60% (7 lượt)
25
   0.77% (9 lượt)
26
   1.03% (12 lượt)
27
   0.85% (10 lượt)
28
   0.94% (11 lượt)
29
   0.68% (8 lượt)
30
   0.94% (11 lượt)
31
   1.03% (12 lượt)
32
   1.03% (12 lượt)
33
   0.43% (5 lượt)
34
   1.03% (12 lượt)
35
   0.85% (10 lượt)
36
   1.28% (15 lượt)
37
   1.03% (12 lượt)
38
   1.03% (12 lượt)
39
   0.85% (10 lượt)
40
   0.77% (9 lượt)
41
   1.03% (12 lượt)
42
   0.85% (10 lượt)
43
   1.28% (15 lượt)
44
   1.03% (12 lượt)
45
   0.94% (11 lượt)
46
   1.20% (14 lượt)
47
   0.60% (7 lượt)
48
   1.20% (14 lượt)
49
   0.77% (9 lượt)
50
   1.11% (13 lượt)
51
   1.11% (13 lượt)
52
   1.11% (13 lượt)
53
   0.68% (8 lượt)
54
   1.20% (14 lượt)
55
   1.45% (17 lượt)
56
   0.77% (9 lượt)
57
   0.68% (8 lượt)
58
   1.37% (16 lượt)
59
   1.03% (12 lượt)
60
   1.03% (12 lượt)
61
   1.20% (14 lượt)
62
   1.11% (13 lượt)
63
   0.94% (11 lượt)
64
   0.77% (9 lượt)
65
   1.45% (17 lượt)
66
   0.85% (10 lượt)
67
   1.03% (12 lượt)
68
   1.03% (12 lượt)
69
   0.60% (7 lượt)
70
   0.51% (6 lượt)
71
   1.11% (13 lượt)
72
   1.37% (16 lượt)
73
   1.03% (12 lượt)
74
   0.85% (10 lượt)
75
   1.79% (21 lượt)
76
   0.85% (10 lượt)
77
   1.20% (14 lượt)
78
   1.11% (13 lượt)
79
   0.85% (10 lượt)
80
   0.68% (8 lượt)
81
   1.11% (13 lượt)
82
   1.28% (15 lượt)
83
   1.11% (13 lượt)
84
   1.03% (12 lượt)
85
   0.94% (11 lượt)
86
   0.85% (10 lượt)
87
   1.37% (16 lượt)
88
   1.11% (13 lượt)
89
   0.85% (10 lượt)
90
   1.11% (13 lượt)
91
   1.11% (13 lượt)
92
   0.85% (10 lượt)
93
   0.68% (8 lượt)
94
   1.28% (15 lượt)
95
   0.85% (10 lượt)
96
   1.11% (13 lượt)
97
   1.62% (19 lượt)
98
   0.85% (10 lượt)
99
   0.85% (10 lượt)
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 15/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

38( 5 Lần )Tăng 1
08( 4 Lần )Tăng 1
21( 4 Lần )Tăng 3
97( 4 Lần )Tăng 3
16( 3 Lần ) Không tăng
29( 3 Lần )Tăng 1
32( 3 Lần ) Không tăng
48( 3 Lần )Tăng 3
55( 3 Lần )Tăng 1
66( 3 Lần ) Không tăng
96( 3 Lần )Tăng 2
99( 3 Lần )Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

50 ( 7 Lần )Tăng 1
38 ( 6 Lần ) Không tăng
41 ( 6 Lần )Tăng 1
55 ( 6 Lần )Tăng 2
03 ( 5 Lần ) Không tăng
05( 5 Lần )Giảm 1
08( 5 Lần ) Không tăng
19( 5 Lần ) Không tăng
48( 5 Lần )Tăng 3
52( 5 Lần ) Không tăng
61( 5 Lần ) Không tăng
82( 5 Lần )Giảm 1
97( 5 Lần )Tăng 2
99( 5 Lần )Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp:

29 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
38 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
36 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
57 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

47      ( 17 ngày )
24      ( 11 ngày )
12      ( 9 ngày )
64      ( 9 ngày )
06      ( 7 ngày )
27      ( 7 ngày )
49      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
12 Lần 4
011 Lần 2
14 Lần 3
116 Lần 2
10 Lần 1
213 Lần 4
17 Lần 5
310 Lần 4
9 Lần 2
48 Lần 4
17 Lần 1
57 Lần 6
11 Lần 1
616 Lần 1
10 Lần 1
710 Lần 4
7 Lần 7
819 Lần 6
19 Lần 3
916 Lần 3