Kết quả xổ số điện toán Power 6/55

Kỳ vé #01060 | Thứ bảy, ngày 13/07/2024
02121333445234

Jackpot 1: 132.641.850.900 đồng
Jackpot 2: 3.633.637.950 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10132.641.850.900đ
Jackpot 203.633.637.950đ
Giải nhất3140.000.000đ
Giải nhì1455500.000đ
Giải ba3084650.000đ
Kỳ vé #01059 | Thứ năm, ngày 11/07/2024
01021121222326

Jackpot 1: 126.939.109.350 đồng
Jackpot 2: 4.518.167.100 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10126.939.109.350đ
Jackpot 214.518.167.100đ
Giải nhất5540.000.000đ
Giải nhì1686500.000đ
Giải ba3194550.000đ
Kỳ vé #01058 | Thứ ba, ngày 09/07/2024
06080928335310

Jackpot 1: 119.737.487.100 đồng
Jackpot 2: 3.717.986.850 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10119.737.487.100đ
Jackpot 203.717.986.850đ
Giải nhất1540.000.000đ
Giải nhì1735500.000đ
Giải ba3554850.000đ
Kỳ vé #01057 | Thứ bảy, ngày 06/07/2024
08101222255552

Jackpot 1: 113.275.605.450 đồng
Jackpot 2: 3.535.609.950 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10113.275.605.450đ
Jackpot 221.767.804.975đ
Giải nhất3340.000.000đ
Giải nhì1607500.000đ
Giải ba3217850.000đ
Kỳ vé #01056 | Thứ năm, ngày 04/07/2024
10192029344108

Jackpot 1: 108.455.115.900 đồng
Jackpot 2: 3.556.097.400 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10108.455.115.900đ
Jackpot 213.556.097.400đ
Giải nhất2140.000.000đ
Giải nhì1287500.000đ
Giải ba2753350.000đ