KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 15/07/2024

Thứ haiNgày: 15/07/2024
5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
43030
G.1
44299
G.2
00340
25339
G.3
07684
45118
22380
38063
77163
79753
G.4
4649
7841
5946
3334
G.5
6828
9681
9694
2252
3035
5230
G.6
700
124
697
G.7
67
41
66
81
ChụcĐơn Vị
00
18
24,8
302,4,5,9
40,12,6,9
ChụcĐơn Vị
52,3
632,6,7
7 
80,12,4
94,7,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 14/07/2024
Chủ nhậtNgày: 14/07/2024
17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
81707
G.1
44574
G.2
72831
05924
G.3
80549
29198
30206
65279
81970
38879
G.4
6754
7163
9094
7920
G.5
7959
6409
5695
0810
4062
5469
G.6
754
323
701
G.7
20
99
33
18
ChụcĐơn Vị
01,6,7,9
10,8
202,3,4
31,3
49
ChụcĐơn Vị
542,9
62,3,9
70,4,92
8 
94,5,8,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 13/07/2024
Thứ bảyNgày: 13/07/2024
2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
83060
G.1
19484
G.2
61514
36996
G.3
86101
19920
67112
39937
28868
49815
G.4
2833
7276
5852
1955
G.5
1033
7782
6976
2853
8265
6672
G.6
365
270
589
G.7
35
84
82
97
ChụcĐơn Vị
01
12,4,5
20
332,5,7
4 
ChụcĐơn Vị
52,3,5
60,52,8
70,2,62
822,42,9
96,7
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 12/07/2024
Thứ sáuNgày: 12/07/2024
1PX-19PX-11PX-7PX-4PX-13PX-6PX-5PX
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
92619
G.1
11319
G.2
98199
29744
G.3
27067
11978
08680
33893
22152
71172
G.4
8758
2540
6325
1020
G.5
5737
7614
1159
3148
1769
5866
G.6
359
476
412
G.7
66
36
72
06
ChụcĐơn Vị
06
12,4,92
20,5
36,7
40,4,8
ChụcĐơn Vị
52,8,92
662,7,9
722,6,8
80
93,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 11/07/2024
Thứ nămNgày: 11/07/2024
9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
91323
G.1
70916
G.2
94386
63833
G.3
66653
18383
37645
54139
56959
27652
G.4
6957
4102
1851
9729
G.5
4871
4705
5200
2632
8811
7332
G.6
352
707
121
G.7
33
65
99
87
ChụcĐơn Vị
00,2,5,7
11,6
21,3,9
322,32,9
45
ChụcĐơn Vị
51,22,3,7,9
65
71
83,6,7
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 10/07/2024
Thứ tưNgày: 10/07/2024
14PU-18PU-6PU-7PU-2PU-20PU-8PU-1PU
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
81994
G.1
86474
G.2
48793
91360
G.3
69884
98425
96213
61243
20422
08699
G.4
0997
1763
2741
0603
G.5
5526
1170
8547
6763
8576
4500
G.6
016
405
227
G.7
32
81
16
41
ChụcĐơn Vị
00,3,5
13,62
22,5,6,7
32
412,3,7
ChụcĐơn Vị
5 
60,32
70,4,6
81,4
93,4,7,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 09/07/2024
Thứ baNgày: 09/07/2024
3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-9PT-2PT
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
09466
G.1
96676
G.2
08993
43413
G.3
29507
77142
13259
05159
48259
63945
G.4
7304
2001
8073
5968
G.5
8003
5504
2222
1252
1398
9231
G.6
955
966
994
G.7
72
78
73
48
ChụcĐơn Vị
01,3,42,7
13
22
31
42,5,8
ChụcĐơn Vị
52,5,93
662,8
72,32,6,8
8 
93,4,8