Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45

Kỳ vé #01224 | Chủ nhật, ngày 14/07/2024
091833373843

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 14/07/2024
Giá trị Jackpot: 18.676.058.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot018.676.058.500đ
Giải nhất3210.000.000đ
Giải nhì1230300.000đ
Giải ba1929930.000đ
Kỳ vé #01223 | Thứ sáu, ngày 12/07/2024
111725262829

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Giá trị Jackpot: 17.018.319.000 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot017.018.319.000đ
Giải nhất2410.000.000đ
Giải nhì985300.000đ
Giải ba1769130.000đ
Kỳ vé #01222 | Thứ tư, ngày 10/07/2024
232436374045

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 10/07/2024
Giá trị Jackpot: 15.294.625.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot015.294.625.500đ
Giải nhất2210.000.000đ
Giải nhì833300.000đ
Giải ba1552030.000đ
Kỳ vé #01221 | Chủ nhật, ngày 07/07/2024
040822232645

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 07/07/2024
Giá trị Jackpot: 13.539.605.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot013.539.605.500đ
Giải nhất1310.000.000đ
Giải nhì907300.000đ
Giải ba1598830.000đ
Kỳ vé #01220 | Thứ sáu, ngày 05/07/2024
042333384044

Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 05/07/2024
Giá trị Jackpot: 20.185.430.500 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot120.185.430.500đ
Giải nhất2210.000.000đ
Giải nhì1069300.000đ
Giải ba1753030.000đ