Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   0.99% (8 lượt)
01
   1.23% (10 lượt)
02
   1.23% (10 lượt)
03
   1.23% (10 lượt)
04
   1.11% (9 lượt)
05
   0.49% (4 lượt)
06
   0.99% (8 lượt)
07
   1.11% (9 lượt)
08
   0.49% (4 lượt)
09
   0.74% (6 lượt)
10
   0.86% (7 lượt)
11
   1.23% (10 lượt)
12
   0.86% (7 lượt)
13
   0.86% (7 lượt)
14
   1.11% (9 lượt)
15
   0.37% (3 lượt)
16
   1.60% (13 lượt)
17
   0.86% (7 lượt)
18
   0.74% (6 lượt)
19
   0.99% (8 lượt)
20
   1.36% (11 lượt)
21
   0.62% (5 lượt)
22
   0.99% (8 lượt)
23
   1.48% (12 lượt)
24
   0.99% (8 lượt)
25
   0.99% (8 lượt)
26
   1.11% (9 lượt)
27
   0.99% (8 lượt)
28
   0.99% (8 lượt)
29
   1.36% (11 lượt)
30
   0.49% (4 lượt)
31
   0.74% (6 lượt)
32
   1.73% (14 lượt)
33
   1.11% (9 lượt)
34
   0.74% (6 lượt)
35
   0.86% (7 lượt)
36
   1.11% (9 lượt)
37
   1.23% (10 lượt)
38
   0.62% (5 lượt)
39
   1.36% (11 lượt)
40
   0.99% (8 lượt)
41
   1.11% (9 lượt)
42
   0.99% (8 lượt)
43
   1.11% (9 lượt)
44
   0.49% (4 lượt)
45
   1.23% (10 lượt)
46
   1.23% (10 lượt)
47
   0.49% (4 lượt)
48
   0.99% (8 lượt)
49
   1.48% (12 lượt)
50
   0.74% (6 lượt)
51
   0.62% (5 lượt)
52
   1.23% (10 lượt)
53
   1.11% (9 lượt)
54
   0.86% (7 lượt)
55
   0.99% (8 lượt)
56
   0.99% (8 lượt)
57
   0.86% (7 lượt)
58
   0.49% (4 lượt)
59
   1.98% (16 lượt)
60
   0.49% (4 lượt)
61
   1.11% (9 lượt)
62
   0.37% (3 lượt)
63
   1.36% (11 lượt)
64
   0.62% (5 lượt)
65
   1.23% (10 lượt)
66
   1.98% (16 lượt)
67
   1.11% (9 lượt)
68
   0.86% (7 lượt)
69
   0.86% (7 lượt)
70
   1.23% (10 lượt)
71
   0.86% (7 lượt)
72
   1.48% (12 lượt)
73
   0.74% (6 lượt)
74
   0.86% (7 lượt)
75
   0.62% (5 lượt)
76
   1.60% (13 lượt)
77
   0.74% (6 lượt)
78
   1.11% (9 lượt)
79
   1.23% (10 lượt)
80
   0.86% (7 lượt)
81
   1.36% (11 lượt)
82
   1.23% (10 lượt)
83
   0.86% (7 lượt)
84
   1.23% (10 lượt)
85
   0.62% (5 lượt)
86
   0.74% (6 lượt)
87
   0.25% (2 lượt)
88
   0.37% (3 lượt)
89
   1.73% (14 lượt)
90
   0.86% (7 lượt)
91
   0.37% (3 lượt)
92
   0.86% (7 lượt)
93
   0.74% (6 lượt)
94
   1.48% (12 lượt)
95
   1.36% (11 lượt)
96
   1.23% (10 lượt)
97
   0.99% (8 lượt)
98
   0.86% (7 lượt)
99
   1.48% (12 lượt)
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 15/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

20( 3 Lần )Giảm 1
33( 3 Lần ) Không tăng
63( 3 Lần )Tăng 2
84( 3 Lần )Tăng 1
01( 2 Lần ) Không tăng
18( 2 Lần )Tăng 1
24( 2 Lần )Tăng 1
30( 2 Lần )Tăng 2
35( 2 Lần )Tăng 1
41( 2 Lần )Tăng 2
49( 2 Lần )Tăng 1
52( 2 Lần ) Không tăng
53( 2 Lần )Tăng 1
54( 2 Lần ) Không tăng
65( 2 Lần ) Không tăng
70( 2 Lần ) Không tăng
76( 2 Lần )Giảm 1
79( 2 Lần ) Không tăng
81( 2 Lần )Tăng 2
82( 2 Lần ) Không tăng
94( 2 Lần )Tăng 1
97( 2 Lần )Tăng 1
99( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

59 ( 7 Lần ) Không tăng
52 ( 6 Lần )Tăng 1
33 ( 5 Lần ) Không tăng
63 ( 5 Lần )Tăng 2
66 ( 5 Lần )Tăng 1
76( 5 Lần ) Không tăng
99( 5 Lần )Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
94 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      ( 12 ngày )
38      ( 11 ngày )
64      ( 11 ngày )
85      ( 10 ngày )
90      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
6 Lần 0
012 Lần 2
6 Lần 3
17 Lần 4
7 Lần 0
27 Lần 3
11 Lần 3
39 Lần 2
6 Lần 2
412 Lần 2
8 Lần 2
57 Lần 0
11 Lần 0
66 Lần 3
8 Lần 4
75 Lần 0
9 Lần 3
85 Lần 1
9 Lần 1
911 Lần 3